Taistelukoulun Perinneyhdistys ry                                Vuosikokouskutsu

Hallitus

Tuusula

 

Taistelukoulun Perinneyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 14.2.2020 klo 10:00 alkaen Puolustusvoimien Kurssikeskuksessa Tuusulassa.

Aloitetaan kokouskahvilla sotilaskodissa ja ”Taistelukoulun Upseerikerhon vuosikymmenet –kirjan” julkistamisella!

Kokouksen asialista on alla. Sääntöjen edellyttämien asiakohtien lisäksi esitetään käsiteltäväksi hallituksen esitys uudeksi kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi:

Yhdistyksen vuosikokouksen esityslista sisältäen sääntöjen 12 §:n vuosikokousasiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen asialista
 3. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 2. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 3. Valitaan toiminnantarkastajat
 4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat -Yhdistyksen uusi kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja

 

Hallituksen esitykset:

Kokouksen asialistan kohdat esitetään kokouksessa ja oheisessa jäsenkirjeessä: vuosikertomus 2019, toimintasuunnitelma 2020 ml. tulo- ja menoarvio 2020.

Muihin kohtiin hallitus esittää seuraavaa:

 • kohtaan 7: jäsenmaksut edelleen 20 € ja yhteisöjäsenmaksu 100 €,
 • kohtaan 8: hallituksen jäsenten lukumäärä edelleen 10,
 • kohtaan 9: hallituksen jäseniksi: nykyisistä jäsenistä hallitukseen edelleen Jari Anttalainen, Jouko Kaivonurmi, Hannele Lindsten, Risto Mäkelä, Antti Nieminen, Petri Parviainen, Tapani Rahko, Juhani Vakkuri ja uutena hallitustyöskentelystä luopuvan Janne Kanasen tilalle Ann-Sofie Forssten. – Yhdistyksen sääntöjen mukaan viime vuonna valittu puheenjohtaja Tapio Niitynperä jatkaa toiselle vuodelle ed. vuosikokouksen päätöksellä.
 • kohtaan 10: toiminnantarkastajiksi esitetään valittaviksi edelleen Jaakko Martikainen ja varalle Rauno Saarinen
 • kohtaan 11: uudeksi kunniajäseneksi Jouko Kaivonurmi ja kunniapuheenjohtajaksi kunniajäsenemme Pertti Vuolento.