Taistelukoulun Perinneyhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 26.2. Puolustusvoimien Kurssikeskuksessa Tuusulassa.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Mattila ja sihteeriksi Hannele Lindsten. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan kertomus päättyneeltä tilikaudelta, Myös vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

Yhdistyksen puheenjohtaja, Tapio Niitynperä, esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019, joka hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Toimintasuunnitelman kevään ja kesän tapahtumista mainittakoon Kevättapahtuma 23.5., tutustuminen MpKK:n EJH-harjoitukseen 11.6. sekä Krapin kesäteatteri 25.7.. Jäsenmaksuksi päätettiin 20€.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuosiksi 2019 – 2020 jatkamaan Tapio Niitynperä ja vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat vuonna 2019 Antti Niitynperä, Jouko Kaivonurmi, Janne Kananen, Hannele Lindsten, Risto Mäkelä ja Petri Parviainen sekä uusina jäseninä Jari Anttalainen, Tapani Rahko ja Juhani Vakkuri.

Vuosikokous päätti myös Taistelukoulun Upseerikerhon historiikin kirjoittamisesta, kirjoittajana Reijo Piira.
Kokouksessa Antti Nieminen esitteli myös yhdistyksen strategian vuosille 2019 – 2024, joka hyväksyttiin.