Taistelukoulun Perinneyhdistys ry tutustui tiistaina 11.6. Maanpuolustuskorkeakoulun esikunta-ja johtamisharjoitukseen Santahaminan kampus-alueella. Tilaisuus aloitettiin Ritaritalon

Kuva: Antti Nieminen

perinnehuoneessa vararehtorin esitellessä harjoituksen kokonaisrakennetta. Maittavan lounaan jälkeen tutustuttiin tällä kertaa merivoimien ja ilmavoimien osuuteen harjoituksessa. Vuosi sitten samaisessa harjoituksessa tutustuttiin maavoimien osuuteen.
Kiitokset Maanpuolustuskorkeakoululle järjestelyistä.